Poliklinika s benefitmi pre pacienta

 

Ambulancie a špecializované pracoviská

V budove nájdete širokú ponuku Ambulancií a špecializovaných zdravotníckych pracovísk. Viac informácií a zoznam prevádzkovateľov nájdete v sekcii Ambulancie.

 

Služby pre Vás

Poliklinika sv. Medarda, ako jedno z mála zariadení v Nitre, ponúka možnosť prenájmu zdravotníckych pomôcok bez lekárskeho predpisu na dohodnutý čas, alebo po dobu, ktorá je nevyhnutná na vybavenie potrebných náležitostí pre zapožičanie si pomôcky prostredníctvom zdravotnej poisťovne. Viac informácií o tejto službe nájdete v sekcii Služby.

 

Iné služby