MUDr. Drahomíra Mlynčeková

Všeobecný lekár pre deti a dorast
Alena Měkýšová