MUDr. Drahomíra Mlynčeková, MUDr. Serafín Jozef

Všeobecný lekár pre deti a dorast
Kristína Penevová