MUDr. Katarína Porubská

Diabetológia
Denisa Maková