Ambulantná pohotovostná služba pre dospelých

Ambulantná pohotovostná služba pre dospelých
Mgr. Beata Zaťková

Ambulancia všeobecného lekára v čase pracovného voľna.