MUDr. Edita Raškovičová

Detská kardiológia
Helena Andrašková

  • kardiologické vyšetrenia od 0 do 19 rokov
  • echokardiografia
  • Holterovské vyšetrenie

Vyšetrujeme pacientov všetkých ZP.