MUDr. Martin Boldiš, MUDr. Jozef Štrelinger, PhD.

Otorinolaryngológia

Komplexná starostlivosť v ORL odbore.