MUDr. Michal Žolna

Všeobecný lekár pre dospelých
Mgr. Beáta Zaťková

 


7,15 - 8,30 - odbery, preventívne prehliadky

8,30 - 13,00  - ordinácia

13,00 - 15,00  -návštevy imobilných pacientov, administratíva, školiace akcie

Zmluvné poisťovne: VŠZP, Dôvera, Union